Chytrá organizace Mozaika

Chytrá organizace

Všechny kurzy projektu Chytrá organizace

Chytrá administrativa

Chytrá administrativa

Administrativa je neoddělitelnou součástí každé organizace. Prolíná se všemi hodnototvornými procesy i podpůrnými činnostmi. Chytrá administrativa zavádí systém a řád, cyklicky určuje, kde se organizace nachází ve smyslu trhu,...

Chytrá personalistika

Chytrá personalistika

Dlouhodobá konkurenceschopnost firmy je přímo závislá na odborné i lidské kvalitě jejích zaměstnanců. Jaké zaměstnance chcete mít ve své organizaci ? Asi budete souhlasit, že by to měli být lidé kvalifikovaní a odborně zdatní, kteří...

Dynamická strategie

Dynamická strategie

Cílem kurzu je seznámit vrcholová vedení a strategické týmy podniků, především malých a středních, s novou a ověřenou původní českou komplexní metodou pružné a efektivní tvorby strategie a jejího rozvíjení pod názvem „Dynamická strategická...

Ekonomika a finanční řízení

Ekonomika a finanční řízení

Základním zdrojem informací pro finanční řízení a rozhodování je finanční účetnictví a jeho hlavní informační výstup - rozvaha. Rozvaha je stěžejním finančním dokumentem. Znalost základních pravidel účetního zobrazení ekonomické reality...

Logistika

Logistika

Logistika je oborem mladým, nicméně velmi prudce se rozvíjejícím. Důvodem jsou pomyslně stále více se rozevírající nůžky mezi světem informací a světem hmotných (materiálových) toků. Zatímco poptat, objednat a zaplatit lze přes...

Proces výroby nebo služby

Proces výroby nebo služby

Uspokojování našich potřeb co nejefektivnějším způsobem nás vede k tomu, že mezi sebou spolupracujeme. Na základě poznání potřeby, že je užitečné spolupracovat na vyšší úrovni, než je v silách jednotlivce, dojde k založení organizace....

Prodej a marketing bez násilí

Prodej a marketing bez násilí

V našem tématu je účelem seznámit se a prohloubit znalosti o všudy přítomné a přirozeně nezbytné součásti společenského i ekonomicko-hospodářského rozvoje společnosti - směně, později prodeji a marketingu. Jak se vše vyvíjelo a zejména...

Vedení lidí

Vedení lidí

V dnešní náročné době narůstá ve firmách úloha vedení. Je rolí managementu a leadershipu harmonizovat, stabilizovat situaci, poskytnout lidem oporu. Role manažera a lídra u většiny vedoucích v praxi splývají v jedné osobě. Přesto je...