Chytrá organizace Mozaika

Chytrá organizace

Chytrá organizace

Efektivitu lze zvyšovat různě. Jednou z cest je změnit ustálené vzorce a začít myslet a jednak jinak - chytře.


Projekt „Chytrá organizace“ si klade za cíl vytvořit vzdělávací program rozvíjející „chytré" myšlení a vyškolit lektory v jeho využívání.


Jednotlivé moduly kurzu jsou zaměřeny na:

  • tvorbu „chytrých strategií“ organizace v duchu udržitelného rozvoje programu Enterprise 2020;
  • změnu přístupu k řízení organizace avvedení lidí v duchu efektivity a inovací;
  • vypracování nestandardních modelů pro řízení jednotlivých oblastí činností organizace: nákup a logistika, proces výroby / služby, prodej, finance, personalistika a administrativa.

Projekt je určen lektorům a účastníkům dalšího vzdělávání.

Realizátorem projektu je společnost HM PARTNERS, s.r.o. Projekt byl podpořen z prostředků ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/03.0105.

O vzdělávacím portálu

Portál je členěn do několika sekcí:

Přehled kurzů

Stránka se všemi e-learningovými kurzy projektu. Klikem na tlačítko „další kurzy“ se zobrazí všechny kurzy, které jsou vám zpřístupněny. Po výběru konkrétního kurzu, kliknutím na jeho ikonu nebo název, přejdete do „Studovny“.

Studovna

Na této stránce je stručná anotace kurzu. Vybraný kurz je možno spustit klikem na červenou šipku na pravém okraji stránky. Z této stránky jsou vám k dispozici rovněž přílohy ke stažení, pokud jsou vloženy.

Diskuze

Pod touto záložkou je k dispozici prostor pro vzájemnou diskusi. Diskusní fóra jsou zřízena pro jednotlivá témata, v rámci studijních skupin (pokud jsou zřízeny), nebo pro celou organizaci.

Přílohy

Pod touto záložkou je k dispozici úložiště příloh ke každému kurzu. Sekce je přístupná jen v případě, že přílohy obsahuje.

Tento portál vytvořila společnost TANGRAM, která se specializuje na vývoj e-learningových kurzů. Na jejich nabídku se můžete podívat klikem na odkaz MOZAIKA.